Selficor: zelf samen beter worden

U bent...
..hartpatiënt, en gaat af en toe naar uw arts of hartverpleegkundige. Die meet uw bloeddruk, stelt uw medicijngebruik bij en geeft advies over eten en drinken. Die aanwijzingen volgt u tot uw volgende bezoek.

Dat volgende bezoek kan wel een jaar later zijn. Veel patiënten willen echter ook tussendoor iets veranderen aan voeding en medicijnen. 's Winters doet uw lichaam dik gekleed immers anders dan in de zomer. Dikke enkels, benauwd op de borst - ook dan is tussentijds advies welkom. 

Zelf & Thuis
Zo'n hartverpleegkundige zou u eigenlijk liefst in huis willen hebben...of in de computer. En dat is precies wat Selficor beoogt: ook zelf thuis uw hartaandoening kunnen managen.
Zelf, maar niet altijd alleen: uw arts of verpleegkundige blijft uw coach.

Arts als coach voor verantwoordelijke patiënt


Inleiding

Hanneke Smits-Pelser, huisarts en consulent E-health

Tijdens het congres Samen Zelfzorg 2015, bezocht ik de workshop Arts wordt Coach voor Verantwoordelijke Patiënt. En wat ik daar bijzonder vond, deze workshop werd niet gegeven door een arts, niet door een patiënt, maar door een medisch fysicus, een pure wetenschapper. Een andere invalshoek dus. Veel wordt gezegd en geschreven over zelfmanagement, wat men daaronder verstaat kan nogal uiteen lopen. Mireille Oud nam ons mee in een verhaal over zelfmanagement waarbij de patiënt gestuurd wordt door de techniek, waarbij de patiënt rechtstreeks terugkoppeling krijgt van een 'app', die via slimme sensoren diverse waarden van de patiënt meet. Zij nam hier de Selficor als voorbeeld, een product in ontwikkeling.
De nadruk bij zelfmanagement ligt vaak op de patiënt. Zoals de Diabetes Vereniging Nederland het prachtig verwoordt met de Pilotenkaart, de patiënt kiest om passagier, stewardess, copiloot of piloot te zijn. Dit verandert ook de rol die de arts heeft. De arts wordt meer een gezondheidscoach.  In deze workshop werd nagedacht over hoe die rol er idealiter uit kan zien. Interessant. 

De coachende arts - adviezen van workshopdeelnemers

Mireille Oud

Met stip bovenaan stond bij de ruim twintig deelnemers het verlangen naar een coachende arts die oprecht geïnteresseerd is, goed kan luisteren, en die inlevingsvermogen heeft. Hij (m/v) stelt ook andere vragen, vraagt meer naar het dagelijks leven dat iemand wil leiden, bekijkt de hele mens. Hij vraagt: wat heeft u van mij nodig?

De nieuwe arts neemt medische beslissingen gezamenlijk met de patiënt, en daarbij zijn patiënt en arts gelijkwaardig. Zo vinden ze bijvoorbeeld samen uit